Basın Bildirisi - Kamu Mesai Saatleri

 

KTSO: Ekonominin sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi etkin, verimli ve hizmet odaklı çalışan bir kamu sektörüyle mümkündür

Yıllardır uygulanan popülist politikalar neticesinde ülkemizdeki kamu mesai saatleri verim ve vatandaşa hizmet odaklarından uzaklaşarak defalarca değiştirilmiş ve sürekli bir tartışma konusu olmuştur. Ülkemizin AB müktesebatına uyum çalışmaları ve ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi etkin, verimli ve hizmet odaklı çalışan bir kamu sektörüyle mümkündür. Bu kapsamda hükümetin son açıklamış olduğu kamu mesai saatleri kararını desteklemekte ve uygulamanın kalıcı bir şekilde devam etmesini talep etmekteyiz. Mesai saatleri konusundaki bu karar kamu reformu ve etkin hizmet sağlanması açısından ufak ama önemli bir adımdır.

Bundan sonraki süreç içerisinde hükümet ve meclisimizin daha fazla vakit kaybetmeden kamunun etkinliğinin sağlanması açısından üçlü kararname yetkisini kısıtlayacak, kamuda liyakate ve performansa dayalı bir sistem kuracak, kamu çalışanları arasında adaleti sağlayacak ve müşavirlik sorununu kökten çözecek yasal mevzuat çalışmalarını tamamlaması gerektiğine inanmaktayız.

Bununla birlikte kamuda çalışan sağlık personeline yönelik Yüksek idare Mahkemesi kararı da dikkate alınarak, kamunun diğer alanlarında ikinci iş yasağı uygulamasının denetlenerek, disiplin mekanizmalarının çalıştırılması gerekmektedir. Ayrıca diğer gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkelerde yaygın kullanılan e-devlet uygulamalarının vatandaşın hayatını olumlu yönde etkileyecek şekilde geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

KKTC’nin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması açısından hükümet, milletvekilleri, kamu ve özel sektör olarak seferber olmamız ve sorunlarımızı çözmemiz gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Kıbrıs Türk Sanayi Odası