KTSO Belgelendirme Birimi

AB-0081-U.U

Belgelendirme Birimi Nedir?

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Belgelendirme Birimi (KTSO-BB), Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın Coğrafi İşaret Tescilli ürünlerin denetim ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere oluşturduğu birimdir. KTSO-BB, ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi - Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar Standardına uyumlu olup tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Birim, KKTC’de ürün belgelendirmesi yapan ilk kurumdur ve TürkAK tarafından akredite edilmiştir.

Görevleri: KTSO-BB, tescil edilmiş coğrafi işaretlerin ve geleneksel özellikli ürün adlarının korunmasından ve piyasaya arz edilen ürünlerin tescil edilmiş özelliklere uygun üretilip üretilmediğinin denetlenmesi ve belgelendirilmesinden sorumludur.

 

Tarafsızlık ve Gizlilik Taahütü için tıklayınız

Kalite Politikası için tıklayınız

Belgelendirme yapılan (Coğrafi İşaret Tescilli) Ürünlerimiz:

Hellim/Halloumi, Zivaniya/Zivania, Kıbrıs Harnup Pekmezi

 

Tescil Kayıtları:

 bel

Belgelendirme Komiteleri:
Belgelendirme komiteleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve bağımsız uzmanlar tarafından oluşturulur. Temel görevi, denetim raporlarını incelemek ve
belgelendirme kararını vermektir.


a) H
ellim Belgelendirme komitesi
b) İşlenmiş tarımsal ürünler komitesi

 

Tarafsızlığı Koruma Komitesi:

Tarafsızlığı Koruma Komitesi’nin temel görevi, belgelendirme hizmetlerinin, müşterilerin çıkarlarını koruyacak şekilde, bağımsız ve tarafsız
gerçekleştirildiğine dair güven sağlamaktır.

 

Şikayet ve İtiraz Komitesi:
Şikâyet ve İtiraz Komitesi’nin amacı, KTSO-BB’ne iletilen her itiraz ve şikâyeti değerlendirip çözüm bulmaktır.

 

Bilgilendirici broşür için tıklayınız.

 

Ürün Belgelendirme:

  1. Belgelendirme Ön Şartları için tıklayınız
  2. Belgelendirme Ücretleri için tıklayınız
  3. Ürün Belgelendirme Başvuru Formu için tıklayınız
  4. Marka ve Logo Kullanımı için tıklayınız
  5. Logo Kullanım Talimatları için tıklayınız: Hellim/Halloumi - Kıbrıs Harnup Pekmezi - Zivaniya/Zivania
  6. Ürün Belgelendirme Programı için tıklayınız: Hellim/Halloumi - Kıbrıs Harnup Pekmezi - Zivaniya/Zivania

Ürün Belgelendirme Prosedürleri:

  1. Belgelendirmenin Sonlandırıllması, daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesi için tıklayınız

Şikayet ve İtirazlar:

  1. Şikayet ve İtiraz Formu için tıklayınız
  2. Şikayet ve İtiraz Prosedürleri için tıklayınız

 

 

17065 Sertifika:

 

 

17065 Sertifika Sayfa 1

 17065 Sertifika 2

 

BB Akreditasyon Sertifikası